Steun

Hoe kunnen wij u steunen?

Jansen Begrafenisverzorging ondersteunt u gedurende het hele traject als een dierbare heengegaan is. Vanaf het moment van overlijden tot en met de uitvaart.
Verzorging

Het gaat niet alleen om de begrafenis, het gaat ook om de verzorging en begeleiding vooraf. De overledene wordt gewassen, gekleed en opgebaard, eventueel met behulp van familieleden, net zoals u het wilt. Wij geven u de tijd om hierover te beslissen.

Opbaren

Wij dragen er zorg voor dat uw dierbare wordt opgebaard waar u dat wilt: thuis, in een kerkelijk centrum, in een rouwcentrum of in de rouwkamer van een verpleeg- of zorginstelling.

Advies

Wij adviseren u over drukwerk en wij helpen u bij het uitzoeken van een uitvaartkist en vele andere praktische zaken. De afscheidsdienst kan worden gehouden in een kerkgebouw, zorgcentra of in een rouwcentrum. Tevens is het in de meeste kerken en zorgcentra mogelijk een koffietafel of condoleance te laten verzorgen. Bovendien zijn de kosten van een koffietafel of condoleance
hierdoor te beperken.

Respectvol en professioneel

Alle besluiten zijn emotioneel, omdat ze horen bij het laatste afscheid. Jansen begrafenisverzorging weet dat als geen ander. Onze medewerkers kunnen zich inleven in uw situatie. Professioneel, maar ook meelevend en betrokken.

Wat te doen bij een overlijden?

Nadat iemand is overleden met een arts een verklaring van overlijden afgeven alvorens verder mag worden gehandeld. Als de overledene thuis is kunt u hiervoor de dienstdoende huisarts bellen, in een zorginstelling of ziekenhuis zal een aanwezige arts deze taak op zich nemen. Wanneer u het op prijs stelt om direct na overlijden contact te hebben, kunt u natuurlijk gelijk bellen met Jansen Begrafenisverzorging, dag en nacht bereikbaar op 0342-47 47 12. Samen bepalen we dan het moment waarop wij bij u zullen zijn.

rouwvervoer-jansen-1
Als voorbereiding op ons bezoek kunt u de volgende zaken klaar leggen:
  • Trouwboekje of ander registratiedocument;
  • Legitimatiebewijs;
  • Adressenlijst ten behoeve van rouwkaarten;
  • Kleding die de overledene kan dragen tijdens de opbaring;
  • Eventuele wilsbeschikking en uitvaartpolis(sen).
boekje-laatste-wensen
Laatste wensenboekje

De meest persoonlijke en belangrijke wensen zijn helaas niet altijd bekend bij uw nabestaanden. Het is daarom uitermate zinvol om een aantal zaken vooraf vast te leggen. Zo voorkomt u dat de nabestaanden in onduidelijkheid verkeren over de wensen van uw uitvaart. Niet iedereen doet dit. Voor velen is het moeilijk om over deze laatste, toch zeer belangrijke zaken, in de bloei van het leven een beslissing te nemen.

Veel mensen gaan hierover pas nadenken als ze ouder worden of als hun gezondheid achteruit gaat. Aan de andere kant is het wellicht beter om nu te zorgen voor later en geeft het u toch een gerust gevoel dat anderen nú al weten wat later uw wensen zijn en dat deze naar behoren uitgevoerd worden. U kunt hiervoor bij ons kosteloos een laatste-wensen-boekje aanvragen.

Soms is er zelfs behoefte aan een gesprek kort vóórdat er een overlijden zal plaatsvinden. Zo kan het zijn dat iemand die weet dat zij/hij gaat sterven al (een deel van) de eigen uitvaart wil bespreken. Ook kan het zijn dat naasten zich willen voorbereiden omdat ze weten dat hun dierbare binnenkort zal overlijden. In deze situaties kunnen wij bij u langs komen voor een voorgesprek. Uw wensen worden dan vastgelegd in een laatste-wensen-boekje. Dit voorgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

De ervaringen van de nabestaanden zijn voor ons van groot belang om ook in het vervolg de beste zorg te kunnen blijven verlenen. Mochten er vragen zijn van praktische of zakelijke aard die niet direct door ons kunnen worden beantwoord, dan verwijzen wij u graag door naar de juiste instanties of personen.