Paul van der Priem

13 mei 1964

-

09 april 2022

Plaats een reactie

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven,
noch engelen, noch overheden,
noch krachten, noch tegenwoordige,
noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte,
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden

van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Romeinen 8:38-39

Klik HIER om de liturgie te downloaden en mee te kunnen lezen en zingen in de dankdienst van Paul

50 kaarsjes aangestoken voor Paul van der Priem

 1. Gecondoleerd bij dit groot verlies voor gezin, familie, vrienden en collega’s.

  Ik heb Paul leren kennen als een hartelijk en deskundig adviseur, waarmee je perfect kon samenwerken en die altijd de verbinding zocht ook in situaties waar deze niet meer te vinden leek. Ik zal Paul missen, vooral als persoon en mens.

  Veel sterkte en kracht toegewenst! Jasper de Waard

 2. L.S.,
  Met grote schrik nam ik kennis van het overlijden van Paul. Ik heb heel prettig samengewerkt met Paul en herinner me hem als een aimabel en kundig adviseur, gezellig ook om na afloop van de zitting een biertje mee te drinken. Paul was vanaf dat moment een vaste adviseur, ook voor collega’s hier. De hemel is een ster rijker.
  Vaarwel Paul!
  Lars van Westerlaak

 3. Als lid van de Raad van Toezicht van het SBI te Doorn, waarvan Paul secretaris was, heb ik hem keren kennen als een diep religieus, verbindend, betrokken en nobel man, met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Paul is in het harnas gestorven. Ik heb diep respect voor hem. Zijn goede werken zullen hem navolgen.
  Vanwege verblijf in de USA kon ik helaas niet bij zijn dankdienst in de kerk aanwezig zijn.
  Paul is jong gestorven. Zijn gezin bid ik een goede rouwtijd , met dierbare herinneringen toe.
  Albertus Vroon, Zutphen.

 4. We leerden elkaar zo’n 8 jaar geleden kennen toen jullie lid werden bij ons in de gemeente. In eerste instantie Renate en kids. Pieter en Rens vonden elkaar al snel als vrienden. Vanaf toen werd er heel wat heen en weer gereden tussen onze woonhuizen voor speelafspraken en logeerpartijen. Zo leerden we ook Paul kennen en bleven regelmatig een bakje doen bij het ophalen van onze jongens.
  Wat was het fijn toen Paul belde om te zeggen dat hij ook lid wilde worden bij onze gemeente. En we jullie als gezin in de rij mochten begroeten.
  Zo leerden we Paul steeds meer kennen als die vriendelijke, betrouwbare, humorvolle en belangstellende broer. Altijd geïnteresseerd in wat je deed en wat je bezig hield.
  Dat veranderde niet toen hij ziek werd.
  De echte Paul kwam uit….. zoals hij altijd al was en ook nu bleef . Vol vertrouwen dat de Vader wist wat Hij deed en dat was waar Paul zich aan kon overgeven. Een enorme bemoediging en getuigenis voor zijn broers en zussen in de kerk, sprak hij uit, midden in het ziekteproces.
  Paul liet daarmee een schat van enorme waarde na voor ons allemaal. Een erfenis!
  Ik ben heel dankbaar voor wie je hier op aarde bent geweest Paul.
  Voor nu maar een tijdelijk afscheid.

  Tot we elkaar weer ontmoeten bij Jezus,
  Gerlinda

 5. Ik wil de familie van Paul condoleren met het grote verlies wat hen ten deel valt. De laatste keren dat ik Paul sprak zag het er zo positief uit en had hij zelfs zijn adviesrol naar ons weer opgepakt. Daarom is de verslagenheid bij mij des te groter dat daar nu toch een definitief einde aan gekomen is. Ik zal mij Paul blijven herinneren als een zeer goede adviseur, die haarscherp de vinger op de pijnlijke plek wist te leggen. Maar vooral was Paul ook een heel fijn persoon om mee samen te werken. Ik zal hem ontzettend missen.

 6. Lieve Familie,

  Ik wil jullie alle sterkte toewensen met het verlies van Paul. Hoewel hij al een tijd ziek was en we allemaal wisten dat zijn dood onvermijdelijk was, is en blijft afscheid nemen altijd zwaar.
  In de loop der jaren heb ik als freelancer met Paul rond het contract Medezeggenschap voor Defensie veel samen gedaan. Ik heb altijd fijn met hem gewerkt en zal daar met plezier aan terugdenken. Onze relatie was gebaseerd op wederzijds respect en openheid. We hebben samen heel wat gemopperd op Defensie en maar daarbij ook wel veel gelachen. Het was fijn om met hem te werken en ik zal daar met dankbaarheid aan terugdenken.

  Ik wens Renate en de kinderen heel veel sterkte en hoop van harte dat jullie tijd en ruimte hebben om het verlies te verwerken en een goede plek te geven.

  Hartelijke groet,

  Bert Krijnen

 7. Een aimabel, integer en deskundig man is van ons heen gegaan. Veel te vroeg. Ik wens de familie en naasten veel sterke en kracht bij het dragen en verwerken van dit verlies.

 8. Lieve nabestaanden van Paul,

  Met grote schrik hebben wij kennis genomen van het overlijden van Paul. Paul heeft de ondernemingsraad van het Laurentius Ziekenhuis Roermond gedurende langere tijd met zijn expertise bijgestaan. Een intensief proces, maar Paul bleef altijd de rust zelf en overtuigd van de kracht van onze eigen OR. Daarvoor zijn wij Paul dankbaar! Een bijzonder man met charisma en toch ook zo bescheiden. Veel sterkte met dit grote verlies!
  Liesje Krauth
  Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad
  Laurentius Ziekenhuis Roermond

 9. Lieve familie van Paul, Ik wilde jullie heel veel sterkte wensen in deze heel moeilijke tijd. Ik ken paul vanuit mijn voormalig voorzitterschap van de ondernemingsraad. Ik kan jullie allen zeggen dat ik zelden zo’n kundig man heb ontmoet met zoveel charme en rust. Ik heb persoonlijk heeeeeel veel aan hem te danken met betrekking tot de ondernemingsraad maar ook in de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een groot man die t klein hield. Heel veel sterkte .Remco Claessen teamleider Paaz Laurentius ziekenhuis.

 10. Graag betuig ik mijn medeleven na het overlijden van uw man, vader en zoon. Bij SBI heb ik hem leren kennen als zeer betrokken en fijne collega. Tot op het laatst werkzaam, vol aandacht voor zijn klanten en collega’s.
  Daar wil ik graag een voorbeeld aan nemen!
  Ik wens u allen veel sterkte bij het gemis aan uw moedige man en vader!

 11. Lieve familie van Paul,

  Gecondoleerd met jullie grote verlies, maar ook wat een rijkdom dat hij er was!
  Zoals Manu Keirse zegt is rouw de keerzijde van de liefde, en wat een liefde wordt er tot in de rouwdienst uitgedragen.

  Paul is 18 jaar mijn collega geweest.
  Graag deel ik twee herinneringen.

  Na mijn opleiding Mediation was het de vraag of ik ook de registratie tot MFN register zou doen. Hier hingen behoorlijke kosten aan vast en SBI had op dat moment financiele zorgen. In gesprek met Paul hierover zei hij we doen wat goed is voor jou. Dit raakte me enorm. Zelden heb ik zo ervaren dat iemand zorg voor je kon hebben. Mijn reactie was jij moet vast een goede vader gehad hebben. Hierna hadden we een gesprek over vaders.

  Overigens is dat de kern voor mij van Paul, ook al zag ik hem niet veel, hij was iemand die zorg had voor een ander. Dit heb ik bij hem van al mijn collega’s het meest ervaren.

  Een voor mij confronterend moment was eerder dit jaar. We hadden contact over een klant, maar spraken ook over zijn ziekte. Hij zei maar ik ben gelukkig!

  Ik wens jullie alle sterkte, liefde en steun toe en Paul wens ik rust en geluk bij zijn heer.

  Mariska Pikaart

 12. Lieve Renate, dappere familie van der Priem-Goodschalk,

  Van harte gecondoleerd met het verlies van jullie geliefde Paul.
  We mogen ons getroost weten door het getuigenis dat hij achterlaat, door zijn woorden en daden en de keuzes die hij maakte voor de Dankdienst voor zijn leven.
  Een betekenisvol, zinvol leven dat ons allemaal tot nadenken stemt.
  In de week voorafgaand aan Pasen mogen we weten dat de dood niet het laatste woord heeft!

  We wensen je veel sterkte in de komende dagen en weken en maanden.

  Met hartelijke groet,
  Hans en Marinke Wijnveen

 13. Lieve Renate, Pieter, Silke, Judith en Emiel,

  Gecondoleerd met het overlijden van je/jullie geliefde man en vader.

  God beloofde geen dagen zonder pijn
  lachen zonder verdriet,
  geen zon zonder regen,
  maar HIJ beloofde
  kracht voor elke dag
  troost voor je tranen
  en een licht voor onderweg!

  HIJ is erbij en gaat met je mee.

  Sterkte in alles.

  Groet en zegen,
  familie Snapper

 14. Beste Renate, kinderen, moeder en familie,
  Gecondoleerd met het verlies van Paul. Een bijzonder man is heengegaan.
  Voor mij is Paul een inspirerende en ontzettend vriendelijke collega geweest. Voor onze groep heeft hij veel betekend, zo jammer om hem te moeten missen. Voor jullie moet het onbeschrijflijk zijn. Ik leef erg met jullie mee en wens jullie alle kracht en veel sterkte. Moge God jullie troost geven.
  Hartelijke groet van Alma Leistra, OR Consultancy

 15. Beste familie,

  Wat een droevig nieuws. Voor ons niet helemaal onverwacht maar daarom niet minder verdrietig. Paul heeft onze ondernemingsraad begeleid en geadviseerd tijdens een moeilijk traject tussen de OR en dienstleiding. Er was een conflict ontstaan over een reorganisatie traject, waardoor wij als OR een hulpvraag aan OR Consultancy hebben gesteld. Na een aantal gesprekken met Paul, zijn we, mede door zijn scherpe analyse, menselijke benadering en oog voor de werkelijke problematiek, gezamenlijk tot inzichten gekomen. Paul heeft het geheel in een heel mooi advies verwoord. Wij noemden dit het puzzelstukjesverhaal, omdat het idee was dat deze reorganisatie enkel en alleen via de weg van stapjes, in plaats van een alles omvattend plan, opgelost kon worden.

  Helaas moest Paul zich vorig jaar door zijn ziekte afmelden en kwam Bert in zijn plaats. Uiteindelijk leek het proces uit te monden in allerlei juridische procedures. Echter een logische stap in dit soort procedures is een mediation traject. Dit traject heeft als resultaat een vaststellingsovereenkomst (VSO) opgeleverd, waarin allerlei afspraken zijn gemaakt. Terugkijkend wijkt deze overeenkomst feitelijk niet af van een werkwijze die stukje bij beetje ingevuld moet worden. Hierin is het puzzelstukjesverhaal van Paul dus wel heel erg herkenbaar.

  Om het adviestraject netjes af te ronden hebben wij met Paul en Bert op 23 maart jl. een afsluitend mooi gesprek gevoerd. Paul zijn belangstelling, achteraf gezien, zo kort voor dit bericht, heeft ons nu erg geraakt en zegt heel erg veel over zijn drive, professionaliteit en betrokkenheid. Wij zijn heel blij met Paul zijn bijzonder mooie aandeel in het proces. Het voelt goed dat we, namens alle OR-leden, onze dankbaarheid daarvoor nog met hem hebben kunnen delen, niet wetende dat dit droevige bericht zo onverwacht snel zou komen.

  Wij zullen ons Paul herinneren als een zeer vakbekwame adviseur en goed mens. We wensen jullie dan ook veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

  Ondernemingsraad Zee & Delta (Rijkswaterstaat)

  Namens deze,
  Matty van Leuven, plv. voorzitter
  Mieke Ziel, voorzitter

 16. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat we elke zondag bij tante Adri op visite kwamen na de kerk zodat de zussen met gevolg een kopje koffie en even later een sherry konden drinken.Wij, Christiaan,Stefan en ik speelden dat ingewikkelde spelletjes die Paulus had uitgedacht. Later speelden we fanatiek klaverjassen, waarin Paulus uitblonk door zijn liefde voor getallen. Na onze schooltijd zagen we elkaar veel minder. Via de tantes werden we allemaal precies op de hoogte gehouden hoe het met de neven en nichten ging. Het was ook de laatste keer toen ik op tante Adri’s verjaardag was dat ik Paul voor het laatst zag. In 2019 voordat COVID reizen onmogelijk maakte. Nooit had ik gedacht dat ik Paul daar voor het laatst zou zien.
  Until we meet again.
  Mart
  Alice Springs.

 17. Gecondoleerd met het verlies van Paul. Paul heb ik leren kennen als fantastische collega. Zijn plezier in het werk, wil om mensen echt verder te helpen, zorgvuldigheid en respect voor iedereen blijven mij altijd bij. In veel zaken heb ik een voorbeeld aan Paul gehad. Ik ga hem missen.

 18. Gecondoleerd met het verlies van jullie man, vader en zoon. Wij wensen jullie heel veel sterkte de komende tijd.

 19. Beste familie van Paul,

  Gecondoleerd met het overlijden van Paul.
  In het laatste telefoongesprek dat ik heb gevoerd met Paul, gaf hij aan dat hij zijn werk moest neerleggen. De mededeling kwam voor mij onverwacht en hard aan. In dat gesprek gaf Paul aan dat hij wel nog bezig was met het regelen van een opvolger. Tot op het laatste moment betrokken en zorg hebben voor anderen maar als ik de reacties zo teruglees, heel herkenbaar voor iedereen die hem gekend heeft of met hem gewerkt heeft.
  Ik heb Paul leren kennen als een rustige man, niet gek te krijgen, betrouwbaar, oprecht met veel kennis van zaken maar die als het moest ook resoluut kon zijn. Als ondernemingsraad van Sitech zijn wij met raad en daad bijgestaan door Paul in een moeilijk traject in 2019 en waren we blij dat Paul ook nu weer onze adviseur wilde en kon zijn voor het traject waar we nu in zitten. Wat zullen we hem missen, als mens, als adviseur.
  Namens de ondernemingsraad van Sitech Services wens ik u veel sterkte met het verwerken van het overlijden van Paul en hoop ik dat u kracht kunt putten uit de geschreven en ongeschreven herinneringen aan Paul.

  Marlène Ruijpers
  Voorzitter ondernemingsraad Sitech Services

 20. Gecondoleerd met het verlies van een bijzondere man. Ik heb Paul leren kennen in de tijd dat SBI Formaat ontstond, bij de fusie. Daarna hebben wij in het adviesteam samengewerkt. Paul heb ik ervaren als een bijzonder vriendelijke man, nieuwsgierig, gul met zijn kennis en een fijne collega. Ik ga hem missen.

 21. Lieve Renate, Pieter, Judith, Emiel en familie,

  Ik heb Paul leren kennen in 2009 tijdens onze MBA opleiding. In die periode en nog meer na die periode hebben we elkaar zien ontwikkelen. We hebben in bepaald opzicht de opleiding beiden als ‘lifechanging’ samengevat.

  Je rustige en introverte karakter was je kracht. De observeerder die rustig de inzichten verzamelde om vervolgens tot een weloverwogen conclusie en besluit te komen. Mijn perceptie is dat je er zelden naast hebt gezeten.

  Kenmerkend voor jou was dat je niet oordeelt over anderen. Niet dat je geen mening had, maar je respecteerde ieder zoals zij of hij is en vond het overbodig om anderen daarbij te beïnvloeden met jouw mening.

  Ik hecht waarde aan de vele gesprekken die we samen gevoerd hebben. Tijdens deze gesprekken zag ik nog beter wie je was. Onze verschillen in afkomst, leef- en woonomgeving waren verrijkend voor onze gesprekken. Zoveel verschil en toch zoveel overeenkomsten.

  Als niet praktiserend gelovige heb ik gezien wat geloof betekent voor jou en je naasten. Hoe jij, hoe jullie daar enorm veel kracht uit putten.

  Onze laatste ontmoeting, bij jullie thuis, warm ontvangen in je gezin het zei voor mij alles over wie je was als mens en als vader. Het was een laatste gelegenheid om elkaar echt te spreken, dankjewel daarvoor.

  Paul is Paul en Paul blijft Paul, onverminderd!

  Renate, Pieter, Judith, Emiel en Familie, ik wens jullie – samen met Ellen – heel veel sterkte en bovenal mooie herinneringen aan Paul.

  Hartelijk Groet,
  Emile

  ps. Een Covid besmetting heeft de mogelijkheid ontnomen om persoonlijk bij de dankdienst aanwezig te zijn, helaas.

 22. Beste familie, lief gezin,

  Wat zullen jullie Paul gaan missen! Ik miste hem al toen hij besloot naar OR Consultancy over te stappen, maar nu is het anders. Het voelt onwerkelijk. Wat was ik blij dat ik je weer tegenkwam op kantoor bij SBI Formaat, het ging goed met je en je was weer aan het werk. Hoop en kracht haalde ik uit onze korte ontmoeting. Ik zal Paul nooit vergeten, hij was een zeer waardevolle, vriendelijke en fijne collega. Sterkte!

 23. Gecondoleerd met het overlijden van jullie geliefde Paul; wat zullen jullie hem enorm missen. Ik heb Paul leren kennen als een integere, bevlogen bestuurder, in mijn tijd als medebestuurslid van SBI. Blij ben ik dat ik hem nog niet zo lang geleden heb gesproken, als medelid van het curatorium van SBI. Toen was ik zeer onder de indruk van de kracht en acceptatie waarmee Paul zijn lot droeg, hoe levenslustig hij stond in het korte leven dat hem restte, en hoezeer hij hoop putte en steun vond in zijn geloof. Een bijzondere man die te vroeg afscheid moet nemen van het leven. Ik wens jullie, de allernaasten van Paul, heel veel sterkte!

 24. Aan Renate en de kinderen,

  Wat een verlies om dat jullie Paul op zo’n jonge leeftijd is heengegaan. Ik ken Paul uit mijn kindertijd als grote neef die verzot was op spelletjes, die we tijdens de familieverjaardagen in de voorkamer van Adri speelden.

  Veel sterkte en geloof om dit te kunnen dragen en troost te vinden in de dienst en jullie herinneringen.

  Hartelijke groet,
  Hannerieke, Martijn en Eveline

 25. Allereerst mijn welgemeende deelneming bij het overlijden van Paul. Het zal voor de direct betrokkenen: zijn gezin en naaste familie een verdrietig en onvoorstelbaar moeilijk afscheid zijn. Het afscheid van een fijn mens, die ik als collega en teamgenoot bij SBI organisatieadvies van zeer nabij heb leren kennen en waarderen. Paul en ik waren herhaaldelijk samen actief in complexe opdrachten bij klanten waar we als duo functioneerden. Paul was grondig in zijn aanpak, integer naar klanten en als collega loyaal en betrouwbaar. Zijn opgewekte karakter en fijnzinnige humor blijven warme herinneringen oproepen.

 26. The Works Council at Foot Locker Europe was both honored and privileged to work with Paul. His calm-yet-firm guidance and support was valued by all, and we have the highest respect and admiration for him. Working with Paul was a great joy for our team, and we will remember him with deep affection.

 27. Beste mevrouw van der Priem,

  Zelden kom je in deze harde, zakelijke tijd iemand tegen die toch vooral ook de menselijke kant hoog in het vaandel heeft staan.
  Paul was zo iemand……

  Mij gebeurd het niet vaak dat ik me snel bij iemand op mijn gemak voel, maar vanaf de eerste ontmoeting met Paul was er wederzijds respect en vertrouwen.
  Incidenteel ontmoet je zo iemand als je geluk hebt; ik had dat geluk.
  Paul heeft ons als OR, zelfs in zijn laatste weken, nog bijgestaan met wijze raad en daad.

  Mijn oprechte dank daarvoor beste Paul, wat zullen wij jou missen!

  Mevr, van der Priem, Renate
  Pieter, Silke, Judith, Emiel en verdere familie;
  langs deze weg mijn oprecht medeleven en alle sterkte toegewenst in deze ontzettend moeilijke tijd.

  Een warme groet.

  Willy Hellemons
  Secretaris OR-Sitech
  Voorzitter SA-Cie

 28. Beste familie,
  Mijn condoleances aan u voor het heengaan van Paul. De unieke teksten in de rouwkaart geven ook aan dat Paul een uniek mens was. Ik vond hem een heel prettige collega. Ik werkte tot augustus 2020 als secretaresse van de algemeen directeur bij SBI en toen Paul bij de directie kwam heb ik dus met hem mogen samenwerken.
  Het is echt zo jammer voor iedereen hier dat zo’n mooi mens al zo vroeg wordt weggehaald. Ik was bij zijn afscheid van het SBI op 30 maart jl. – zó knap dat hij dat deed – en beleef de dienst donderdag graag mee.
  Heel veel kracht om verder te leven zonder Paul.

 29. Namens de BOR van Kinly wil ik onze diepe medeleven overbrengen. We hebben Paul gekend als een kundig, maar vooral als een heel mooi mens. In de sessies die we samen hebben gehad was er de mogelijkheid elkaar op een dieper niveau te leren kennen. Hiervoor zijn wij allen zeer dankbaar.
  We willen de familie, vrienden en kennissen van Paul heel veel sterkte wensen met hun verlies.

  Daan van Spankeren (Voorzitter BOR Kinly)

 30. Beste tante Rie, Hugo, Arie-Lou, Renate, kinderen en iedereen die hem lief had,
  Van harte gecondoleerd met Paulus. Ik kan niet goed in woorden uitdrukken hoe erg ik het vind. Ik heb de laatste tijd veel aan hem en jullie gedacht.

  Ik heb veel mooie herinneringen aan onze gedeelde jeugd. We deden vaak spelletjes, waaronder het door hem bedachte “verzekeringetje”. De spelregels zijn me altijd onduidelijk gebleven, maar er kwamen veel kladblokken en nepgeld aan te pas. Het einde van het spel was altijd dat ik al mijn geld kwijt was. Een goede voorbereiding op de grotemensenwereld.

  Ik kan helaas niet bij de herdenkingsdienst aanwezig zijn, maar zal hem wel via de stream kunnen volgen.

  Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte met dit grote verlies.

  Hartelijke groeten, Arjan

 31. Beste Renate, Pieter, Judith en Emiel,

  Ik heb Paul leren kennen als studiegenoot op de Vervoersacademie in Venlo. We hebben allebei met plezier en passie aan deze eerste logistieke opleiding in Nederland gestudeerd. Ik woonde thuis in Venlo en hij op kamers in Tegelen. Onze studiegenoten kwamen uit heel Nederland. Voor die tijd, voor een HBO opleiding uniek. Sommige medestudenten kwamen in een 3-delig pak en anderen in spijkerbroek met leren laarzen. En dit allemaal in een voormalige lagere school, die ingericht was voor kinderen en niet voor volwassenen. Soms was dit gewoon hilarisch. De belangrijkste aanpassing aan het gebouw hebben we zelf gedaan, namelijk het metselen van een bar in de ontspanningsruimte. Deze ruimte werd niet alleen door studenten bezocht, maar ook door docenten.

  Na allebei succesvol te zijn afgestudeerd hebben we altijd contact gehouden en herinneren we ons de mooie middagen met onze gezinnen in onze tuinen. We hebben in de loop van de jaren steeds meer bewondering gekregen voor jullie levenswijze als individu en als hecht gezin. Het bidden voor een maaltijd was voor ons vroeger een weinigzeggende verplichting, maar jullie hebben ons doen inzien dat het gaat om dankbaarheid.

  Het filosoferen over het leven en de wijze woorden van Paul hebben ons altijd goed gedaan. We hebben dan ook grote bewondering voor Paul, niet alleen hoe hij in het leven stond, maar ook hoe hij samen met jullie als gezin zijn laatste, loodzware beproeving op aarde invulling heeft weten te geven.

  We zullen hem missen.

  We wensen de hele familie heel veel sterkte,

  René, Bianca, Scott en Jessie

 32. Brief aan Paul, 13 april ’22

  Dag Paul,

  Dag maatje in mooie en ook in moeilijke tijden. Dag rots waar ik mij aan vastklampte, en waar we samen steeds opnieuw sterk uit kwamen.
  We deelden “onze” kamer, de “fusie-directiekamer”.
  Wat hadden we veel bruggen te overbruggen! Maar wat hebben we ook ontzettend veel gelachen en gezongen, met z’n vieren op die kamer, jij, Jaap, Bart en ik.

  Jij zat achter me in die kamer en soms vloekte ik als er weer iets niet lukte, het tegen zat of ik niet wist hoe we de collega’s salaris konden betalen. Zware tijden. En jij zei altijd geduldig: “Wat fijn om Zijn naam uit jouw mond te horen”. En luisterde vervolgens naar wat ik tegenkwam of wat niet lukte. En ja, daar had jij ook zeker wel een mening over waardoor we een mooie dialoog hadden.

  Samen met Jaap maakten we eindeloze Excel exercities hoe we het geheel van het mooie SBI Formaat weer vlot konden trekken. Puzzelen op cijfers, mogelijkheden en onmogelijkheden. Jij gaf als geen ander inzicht hoe de cijfermatige realiteit was en ik vulde dat aan met wat de mens kon, wat mogelijk was, wat we konden verwachtten en hoe we het konden bereiken. We vonden elkaar daarmee in aanvulling in onze werkzaamheden. Samen trokken we op voor het bestaansrecht van SBI Formaat en de andere bv’s en dat is gelukt!

  We trokken ook samen op in ondersteuning van de RvT, het Curatorium en hadden veel dialogen hoe de verschillende bv’s meer in gezamenlijkheid tot hun recht konden komen. Jouw realisme en wijsheid heb ik daarin altijd hoog gewaardeerd. Jouw geduld en toewijding was goud waard.

  Toen je uiteindelijk met/voor OR-Consultancy aan de slag kon kreeg je vleugels. Resultaatgericht, op niveau met klanten bezig zijn en ruimte om te kunnen excelleren. En dat kón je! En daarnaast ondersteunde je toch ook nog Jaap, de RvT, het Curatorium en soms ook mij….

  Wat was het bijzonder om ook in deze samenstelling met je te mogen samenwerken. Ik denk niet dat ik ooit iemand heb ontmoet die loyaler was aan het werk, aan SBI en aan het mooie Zonheuvel.

  Ik vertrok bij het SBI en we hebben altijd contact gehouden. Eens SBI, altijd SBI.
  En de uitdagingen die we gezamenlijk zijn aangegaan waren het fundament waarop we onze (externe) collegialiteit bleven bouwen. Ook toen je ziek werd, misschien vooral ook omdat je ziek werd, en mijn bewondering groeide hoe je ook met deze situatie omging. Hoe moeilijk het ook voor jou was, je bleef aandacht houden hoe het met je (oud)collega’s ging, en vooral ook met je gezin.

  In één van onze correspondenties, nadat ik weg was bij het SBI, vroeg je mij voor jou een gebed te doen, op een wijze die bij mij paste. Al jaren kwam ik niet meer in een kerk, maar voor jou ben ik speciaal in de natuur, daar waar ik woon, in het bos, door mijn knieën gegaan en heb in het licht van de zon die door de bomen scheen voor jou gebeden. Met volle overtuiging en compassie. Zo’n mooi mens als jij zal zeker een goede plaats krijgen bij zijn Heer. De natuur om mij heen leek dat te bevestigen en te bekrachtigen. En mijn gedachten zijn bij jouw gezin waar je zielsveel van houdt en die nu zonder jou moeten doorgaan op het levenspad. Jouw licht en wijsheid zal hen bijschijnen, maar het gemis zal altijd bij hen blijven.

  Lieve Paul, jij was een heel bijzondere collega en een heel fijn mens. Ik dank je voor alles wat we samen beleefd hebben, wat ik van je heb mogen leren en ik neem je voor altijd mee in mijn gedachten. Goede reis en goede thuiskomst bij jouw Heer. Dag maatje.

  Rosetta Kooistra

 33. Hallo Renate en kinderen van Paul,

  Gecondoleerd met het overlijden van Paul. Paul en ik waren collega’s en ik heb hem vele malen aanbevolen bij ondernemingsraden die ik trainde. Ik had groot vertrouwen in zijn vakmanschap en professionaliteit. Hijzelf had dat trouwens ook 🙂 Geheel terecht. Ik herinner me dat Paul tijdens een acquisitiegesprek bij een ziekenhuis dat we samen voerden gewoon zei dat hij als adviseur kon worden ingeschakeld als het ‘trainers boven de pet ging’. Dat vond ik kras. Maar ik moest ook lachen omdat ik wist dat het waar was.

  Verder is Paul een poos mijn direct leidinggevende geweest. En in die rol ervaarde ik hem als buitengewoon betrokken en zeer ondersteunend, met name ook in de persoonlijke gesprekken die hij met ons voerde. Ik zal hem missen en zeker nog vaak aan hem denken.

  Ik wens jullie heel veel kracht en sterkte.

 34. Beste Renate en kinderen,
  Een moedig mens is ons voorgegaan. Heb Paul jarenlang mogen ontmoeten in de SBI-omgeving, als collega, later als opdrachtgever. Ook al verschilden onze inzichten regelmatig, we konden daar ook openhartig met elkaar over in gesprek. Eerlijkheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheid waren kernwaarden die ons verbonden. Ik hoop en bid dat jullie troost en kracht putten uit het geloofsvertrouwen van Paul én uit goede herinneringen, dat Paul op die manier in jullie mag blijven. Lieve groet, Jan Durk

 35. Beste Renate en kinderen van Paul,

  Graag wil ik jullie condoleren met het verlies van Paul.
  Tot mijn spijt kan ik door privé-omstandigheden de herdenkingsdienst donderdag as. niet bijwonen. Gelukkig was dat wel het geval met zijn afscheid van SBI op 30 maart jl., waar ik hem persoonlijk heb kunnen toespreken.
  We kenden elkaar vanaf 2011, toen hij al vele jaren voor SBI werkte en ik aantrad als bestuurslid. Vanaf het begin heb ik een grote sympathie voor hem opgevat, zoals dat ongetwijfeld bij vele anderen, die hem leerden kennen, het geval was.
  Een man uit één stuk, die zichtbaar en voelbaar niet met zijn eigen carrière en voordeel bezig was maar met de zaak en met de werkgemeenschap.
  Wat de toekomst van SBI betreft, zaten hij en ik ook veelal op één lijn, en zo niet, dan konden we daar in alle openheid over praten.
  Later hebben we samen ook meerdere gesprekken gehad rondom ons beider geloof, hoe verschillend van achtergrond dat ook was. Vorig jaar zomer was er op SBI een gespreksbijeenkomst over de traditie, van waaruit ik leef. Ook daar was Paul bij aanwezig, vol belangstelling. Daar denk ik met speciale warmte aan terug.
  Aan zijn geloof heeft hij altijd veel steun ontleend in het leven, hij kon ook de relativiteit van het aardse leven heel helder zien, waardoor hij niet heel sterk hechtte daaraan, zoals hij me een keer zei.
  Hoe passend bij Paul is de indringende tekst uit Romeinen op de kaart. In die geest wil ik jullie veel sterkte en liefde wensen de komende tijd. Paul van der Priem: een bijzonder mens is heengegaan.

  Met hartelijke groet,
  Jan-Willem van den Braak

 36. Beste familie Priem en Goodschalk,
  Van harte gecondoleerd met het overlijden van Paul.
  Wat een lange lijdensweg hebben jullie met Paul meegemaakt.
  Van harte wil ik jullie allemaal heel veel sterkte toewensen voor nu en voor de toekomst. Het is een troost te weten waar Paul zijn kracht vandaan haalde.
  Gods troostende kracht, rust en vrede toegewenst voor jullie allemaal.
  Hartelijke groet, Riek van Maanen

 37. Paul een goed mens en een fijne collega. Je bent er niet meer, maar toch altijd aanwezig. Veel sterke voor al zijn dierbaren.

 38. Paul, ik heb je heel goed leren kennen tijdens onze MBA studietijd. Je vertelde hoe je in je jeugd onzekere tijden hebt gehad omdat je vader op zijn werk met reorganisaties werd geconfronteerd. Dat was mede jouw sterke motivatie en je hebt jouw MBA zeer succesvol afgerond. Ik heb daar nog steeds ongelofelijk veel respect voor en vindt het heel fijn wat we samen hebben meegemaakt al die jaren. Paul, rust zacht 🙏. Peter en ook Judith Aan Renate, kinderen en familie heel veel sterkte gewenst.

 39. Lieve Renate, Pieter, Judith, Emiel en Silke en verdere familie. Heel veel sterkte bij dit grote verlies. Ondanks dat bekend was dat afscheid nemen sneller zou zijn dan gehoopt blijft dit afscheid nemen veel te vroeg.
  Ernst en Brigitta Sinselmeijer

 40. dag bijzondere fijne collega,
  jammer dat we je wijsheid, relativering, heldere blik, collegialiteit en geruststellende woorden nu al moeten missen. Ik ben blij met het bankje in ons bos voor stilte en reflectie, en dat ik je toen nog even sprak. Wat fijn dat ik bijzondere herinneringen heb aan ons eerste contact bij de BBQ toen FNV formaat met jouw organisatie SBI fuseerde. Door jouw kijk, analyse en vertrouwen voelde ik dat ik wel bij zo’n organisatie wilde horen als daar zulke mensen als jij werkten. Vervolgens hebben we elkaar af en toe getroffen bij klanten, bij collega-bijeenkomsten of in onze Governance-groep. Ik ben blij dat ik je heb gekend. beste familie, veel steun gewenst met alle goede herinneringen bij het gemis van deze bijzondere man. Goede reis Paul en tot ooit weerziens, Ellen

 41. Beste familie en vrienden van Paul,
  Ik heb Paul niet heel goed persoonlijk gekend, maar hij was wel een vaste waarde in de contacten die ik namens vakbond FNV met SBI had de afgelopen jaren. Altijd vriendelijk, altijd een persoonlijk woord, een vertrouwd innemend gezicht, maar ook een betrouwbare deelnemer aan de gesprekken. We zijn van hetzelfde bouwjaar, en ik realiseer me daarom des te meer hoe vroeg jullie hem al moeten missen. Ik wens jullie heel veel sterkte en hoop dat jullie kracht vinden in het geloof, zoals hij dat ook had, begrijp ik van de rouwkaart.
  Hartelijke groet, Kitty Jong (vicevoorzitter FNV)

 42. Wat een schrik, toch nog zo snel … wat was Paul een getuige van Zijn Heer in de gemeente. Heel veel sterkte bij het loslaten van Paul in jullie midden en sterkte voor de toekomende tijd. Onze Papa is erbij om jullie bij te staan. Hartelijke groet van ons.

 43. Beste Paul,

  We elkaar nooit echt leren kennen. Van onze vluchtige ontmoetingen zijn je warme glimlach en bemoedigend knikje mij bij gebleven. Ik gunde je een mooi leven, vol liefde en warmte, zoals je uitstraalde. Helaas is je aardse leven te vroeg overgegaan in het eeuwige hemelse leven. Rust uit, kom weer op krachten en laat je meevoeren op je laatste reis. Het ga je goed.

Teken dit condoleanceregister

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *